Personuppgifts- & cookiepolicy

Hantering av kunduppgifter

Användaren av hemsidan www.docupartner.se samtycker till att följande kategorier av personuppgifter behandlas av Docupartner AB (nedan benämnd ”Docupartner”) vid registrering av kontaktformulär och beställningsformulär av besökare på hemsidan (nedan benämnd ”Användare”) och kund som genomför beställning (nedan benämnd ”Kunden”).

 1. Basuppgifter, exempelvis namn, epost-adress och telefonnummer.
 2. I vissa fall, då Kunden gör en beställning av produkt eller tjänst hos Docupartner, kommer Docupartner i vissa fall behöva inhämta kreditupplysning på Kunden. I de fall Docupartner anser att detta är nödvändigt kommer Docupartner behandla kreditupplysningsinformation som inhämtas från kreditupplysningsföretag.
 3. Uppgifter som i andra fall än som framgår av ovan är nödvändiga för att Docupartner ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot Kunden.

Ändamålet med behandlingen av Kunduppgifter är att kontrollera dessa inför olika beslut, för att administrera och fullgöra ingångna avtal, för riskhanterings- och kreditbedömningsändamål, för marknadsföringsändamål, metod-, affärsutvecklings- och produktutvecklingsändamål (exempelvis för att bedöma Kundens betalningsförmåga) samt för att fullgöra Docupartners skyldigheter enligt lag. Kunduppgifter kan dessutom även komma att behandlas för direktmarknadsföringsändamål.

Kunduppgifter kan komma att lämnas ut till Docupartners leverantörer, till myndigheter, samarbetspartners samt till andra banker och finansiella institut i den mån det behövs för att hanteras eller utredas. I samband med försäljning av produkt eller tjänst kan Kunduppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag för att Docupartner ska kunna verifiera Kundens identitet.

Docupartner lagrar Kunduppgifter under den tid som är längst av fem år räknat från utgången av det kalenderår Avtalet ingicks.

Genom att fylla i ett kontakt- eller beställningsformulär acceptera dessa Villkor. Användaren samtycker Kunden till att Docupartner behandlar Kunduppgifter i enlighet med Villkoren.

Användaren eller Kunden har rätt att få ett utdrag över de uppgifter Docupartner behandlar och har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller få sina uppgifter raderade. 

Detta förutsatt att Docupartner inte har rätt att behålla uppgifterna baserat på annan laglig grund eller under vissa omständigheter begära begränsning av behandlingen av personuppgifter; och- nyttja möjligheten till dataportabilitet (gäller när Dataskyddsförordningen börjar tillämpas).

Personuppgiftsansvarig för uppgifterna är:
DocuPartner AB
Orgnr: 556619-7991
Box 201 07
161 02 Bromma

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) gäller från den 25 maj 2018. Docupartner har åtagit sig att ha infört alla lämpliga och nödvändiga ändringar på hemsidan och i kundregister vid den tiden. Här är vad Docupartner gör för att följa förordningen, och vad du som Användare eller Kund behöver veta om GDPR.

Vad är GDPR?

Allmänna dataskyddslagen (GDPR) införs av Europeiska unionen för att reglera hur personuppgifter kan behandlas. Det är avsett att stärka dataskyddet för de personer som bor i EU.

Varför behövs GDPR?

EU: s regler om dataskydd har inte uppdaterats på över två decennier. Det finns minst två skäl till varför EU:s lagstiftande organ har beslutat att förbättra de befintliga bestämmelserna om dataskydd.

 • Teknologiska framsteg har en global räckvidd – behandling av personlig data är så allmänt förekommande i dagens onlinesfär att befintliga förordningar blivit föråldrade.
 • Att svara på EU-medborgarnas behov – enligt Eurobarometer vill 75 procent av de personer som har blivit frågade i en enkät 2011 utöva sin så kallade rätt att bli bortglömd. 90 % anser emellertid att det är nödvändigt att standardisera rättigheterna avseende skydd av personuppgifter (källa).

Vilken typ av information skyddas?

GDPR ska skydda fysiska personer och deras rättigheter. Det skyddar inte företag, enheter eller organisationer och bearbetning av deras data.

Den skyddar behandling av personuppgifter, t.ex. namn, ålder, adress, telefonnummer, men även indirekta identiteter som påverkar deras identitet, inklusive fysiologisk, psykisk, fysisk, genetisk, ekonomisk, kulturell och social identitet. Helt enkelt information som gör att man kan identifiera individen.

Vad gör Docupartner för att följa GDPR?

Docupartner fastställer att alla GDPR-krav uppfylls som gäller skyddet av personuppgifter hos våra Användare och Kunder.

Vi har:

 • Bekantat oss med den fullständiga texten i förordningen
 • Gjort nödvändiga ändringar i våra användarvillkor, säkerhets- och säkerhetsdokument
 • Tagit fram en lista över alla områden på webbplatsen och affärssytem som måste ses över för att följa förordningen
 • Genomfört nödvändiga ändringar på webbplatsen för att se till att de följer alla GDPR-regler
 • Utbildat kunder och abonnenter av e-post om GDPR i relation till utskick av e-post

Vilka lagliga grunder finns för databehandling?

För att på ett säkert och juridiskt korrekt sätt behandla personuppgifter i enlighet med GDPR bör du följa flera principer. Dessa är: laglighet, rättvisa, insyn, lämplighet, relevans, begränsning, noggrannhet, lagringsbegränsning, integritet och konfidentialitet.

Nedan kan du läsa om hur Docupartner följer dessa principer.

Laglighet, rättvisa och transparens

Som dataprocessor är Docupartner transparent och legitim vid behandling av data från sina Användare och Kunder. Alla Docupartners Användare och Kunder underrättas under registreringsprocessen att de personuppgifter de tillhandahåller behandlas på sätt som anges i Användarvillkoren.

Lämplighet, relevans, begränsning

Som dataprocessor behandlar Docupartner endast de data som är nödvändiga i förhållande till de syften som de behandlas för. Vi samlar inte in eller behandlar känsliga uppgifter som kön, ras, etnisk bakgrund, politiska åsikter etc.

Docupartner behandlar sina Användare och Kunders data enligt avtal, allmänna villkor eller tills de uttrycker en önskan om att få sina personuppgifter borttagna från vårt kundregister.

Docupartner behandlar sina e-postabonnenters data från det ögonblick de prenumererar på en av våra e-postlistor tills de uttrycker sin önskan om att få sina personuppgifter borttagna från listorna.

Docupartners e-postlistor inkluderar:

 • Lista för nyhetsbrev
 • Lista för nerladdade guider

Vid uppsägning av en e-postabonnering har Användare och Kunder rätt att begära omedelbar borttagning av deras uppgifter från Docupartner (enligt ”rätten att bli glömd”).

Hur kan man ändra eller ta bort personuppgifter hos Docupartner?

Som Användare eller Kund hos Docupartner kan du ändra dina uppgifter genom att mejla till info@docupartner.se. Undantaget är om uppgifterna ingår i ett köpeavtal.

Du kan också begära att uppgifterna raderas genom att mejla till info@docupartner.se.

Hur kan e-postabonnenter hos Docupartner ändra eller ta bort sina personuppgifter?

Som e-postabonnent kan du ändra dina personuppgifter på abonnentlistan genom att klicka på länken ”Uppdatera mina inställningar” i ett meddelande vi har skickat dig via ett epost-utskick.

Du kan också avregistrera dig från en lista genom att klicka på länken ”Avregistera” längst ner i meddelandet. En sådan begäran om att avregistrera sig från en lista kommer endast att gälla den specifika listan.

Om du vill bli avlägsnad från alla listor omedelbart, vänligen skicka ett mail till info@docupartner.se och skriv att du vill bli borttagen från alla Docupartners e-postlistor.

Cookies

Vad är cookies (kakor)?

Docupartner använder cookies för att skilja dig från andra användare av vår hemsida. Genom att göra detta kan vi erbjuda dig en bättre upplevelse. Cookies är små textfiler som placeras på din dator av webbplatser som du besöker. De används i stor utsträckning för att göra webbplatser effektivare och att ge information till ägaren av webbplatsen.

Hur använder vi cookies?

Docupartner använder olika tredjeparts-cookies för att göra vår hemsida bättre. Vi använder dem för att förstå hur besökare använder och interagerar med vår hemsida. Bland de cookies som vi använder kan vi beräkna hur många besökare vi har – anonymt, naturligtvis – och hur länge de stannar på vår webbplats.

Docupartner använder också tredjepartsleverantörer för att övervaka besök på vår hemsida. Informationen som genereras sparas också i cookies om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och kommer att överföras till och lagras av tredjepartsleverantören på servrar i USA.

Tredjepartsleverantören kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning.

Tredjepartsleverantören kan även i sin tur överföra denna information till ytterligare part, om så krävs enligt lag, eller där sådana parter behandlar informationen på uppdrag av säljaren. Säljaren kommer inte att associera din IP-adress med någon annan data som innehas av säljaren.

Tredjepartsleverantörer är:

 • Google Analytics
 • Optinmonster

Hur slår jag av cookies?

De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt, men du kan ändra inställningarna för din webbläsare för att radera cookies eller förhindra automatisk godkännande om du föredrar det.

I allmänhet har du möjlighet att acceptera alla cookies, att meddelas när en cookie är utfärdat eller avvisar alla cookies. Besök menyn ”alternativ” eller ”inställningar” i din webbläsare för att ändra inställningar.

Användarvillkor

Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du placeringen av cookies på din enhet. Om du väljer att inte ta emot våra cookies kan vi inte garantera att din upplevelse blir lika fulländande som annars skulle vara.

Radera cookies

Om du vill avstå från cookies, ändra dina webbläsarinställningar för att inaktivera cookies för www.docupartner.se.

Hej, vi berättar gärna mer

Fyll i formuläret nedan så hjälper vi dig snart!

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.