Vårt miljöarbete

Vi har minskat våra Co2 utsläpp med 55% per anställd!

 

Vad vi gjort för att minska vår miljöpåverkan

Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår interna miljöpåverkan. Nedan listar vi ett antal åtgärder vi har genomfört.

  • Vi har flyttat verksamheten till mer ändamålsenliga lokaler och i samband med det gjort ett flertal investeringar i förbättrad miljöprestanda.
  • Outsourcad IT miljö – innebär att vi inte längre har egna servar som drar energi och kräver kyla.
  • Närvarostyrd belysning.
  • Vi samlar varje år in ett stort antal returkartonger med förbrukade tonerkassetter som omhändertas på ett miljöriktigt sätt.
  • Vi har ökat vår andel av elektronisk skickade fakturor.
  • Fler fraktioner för återvinning
  • Vi har också hjälpt ett stort antal kunder med att reducera antalet utskrifter, konsoliderat deras maskinpark och därigenom minskat deras Co2 utsläpp samt kostnader.

DocuPartner hjälper företag och organisationer att hantera och producera dokument med så lite miljöbelastning som möjligt. En viktig del av vårt arbete är därmed att hjälpa kunder konsolidera sin park av kontorsmaskiner, ta bort onödiga skrivare och kopiatorer, samt använda tekniska lösningar för att minimera onödiga utskrifter.

Kontinuerlig mätning

Vi följer från och med verksamhetsåret 2008 upp våra utsläpp av växthusgaser en gång per år. Det mål som vi satt upp har räknats fram genom scenarioanalys, vilket innebär att vi utgått från utsläppen basåret 2008 och därefter identifierat ett stort antal möjliga åtgärder. Dessa åtgärder har värderats som lönsamma, kostnadseffektiva eller kostsamma och utifrån värdering och budget har vi satt samman en handlingsplan för vårt arbete med att reducera växthusgasutsläppen.

DocuPartners miljömål

DocuPartner har ett övergripande miljömål som baseras på våra utsläpp av växthusgaser. DocuPartner har sedan 2008 satt och uppnått övergripande miljömål att minska CO2-utsläppen. Vårt nuvarande mål är att våra utsläpp av växthusgaser per anställd verksamhetsåret 2030 vara 63 procent lägre än basåret 2008. Fram till och med 2023 har vi minskat våra utsläpp med 55%. 

MILJÖREDOVISNING

Ladda gärna ner vår miljöredovisning och läs mer

Ladda ned PDF

 

MILJÖCERTIFIERING ISO 14 001

Ladda gärna ner vårt ISO 14 001 Certifikat

Ladda ned PDF

Hej, vi berättar gärna mer

Fyll i formuläret nedan så hjälper vi dig snart!

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.