Elektronisk Fakturahantering

- Sänk kostnaderna, spara tid, minska antalet fel

Vad är elektronisk fakturahantering?

Det som kännetecknar denna sorts hantering av fakturor är att den sker i en utsträckning som är så pass automatiserad som man själv önskar.

Inkomna fakturor behöver varken scannas eller läsas manuellt. På så sätt försvinner risken för fel till följd av den mänskliga faktorn.

Såväl attestering som arkivering förenklas, då en smidig molnlösning innebär att man kan hantera fakturorna var man än befinner sig.

Tack vare smidiga gränssnitt kan man även skapa olika profiler och åtkomstnivåer, vilket gör att man kan fördela faktureringsansvaret utan att behöva göra saker mer omständliga än nödvändigt.

Genom att skapa personliga processflöden kan man även se till att både hanteringen av verifikationer och själva bokföringen sköts i en gemensam smidig process.

Vill du veta om elektronisk fakturahantering kan fungera för er?

Hastighet? Volym? Kvalitet?

Jag svarar på dina frågor och hjälper dig hitta rätt kopiator för ditt företag.

Pierre Akterin, Säljchef

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Varför behöver man elektronisk fakturahantering?

För alla sorters verksamheter är tid, pengar och utrymme tre faktorer som verkligen har direkt inverkan på hur mycket tid man själv får över, och hur bra resultatet blir i slutändan. Denna sorts fakturahantering sparar tid på ett flertal olika sätt.

Betalning av elektronisk faktura

Automatiseringen frigör resurser som tidigare var kopplade till manuell fakturahantering, vilket kan gälla allt ifrån personalresurser till skrymmande och otymplig arkivering.

De stora möjligheterna att integrera dessa lösningar med de flesta övriga populära ekonomisystem gör att man får en oerhört tillförlitligt och heltäckande lösning, som uppfyller samtliga krav gällande säkerhet och stabilitet.

Ett framtidssäkrat alternativ

Allt fler väljer elektronisk fakturahantering för att det helt enkelt tar den manuella fakturahanteringens fördelar, och automatiserar samt förbättrar den för att på så sätt frigöra tid och resurser.

Glöm all rutinmässig administration, svårnavigerade arkivpärmar och otymplig manuell inmatning av siffror och datum.

  • Sänker kostnader och besparar tid
  • Kan integreras med de flesta befintliga ekonomisystem
  • Är ett mer miljövänligt alternativ
  • Möjliggör distansåtkomst till fakturahantering och arkiv
  • Tack vare profilbaserade åtkomstsystem kan man delegera ansvar utan risk
  • Framtidssäkrar faktureringsprocessen och håller er ajour

Oavsett om det handlar om stora företag, småföretag, ideella organisationer eller föreningar så finns det stora fördelar med moderna elektroniska system för fakturahantering.

De är kostnadseffektiva och tar helt och hållet bort nödvändigheten för rätt person att vara på en viss plats för att saker och ting ska fortlöpa. Hör av dig redan idag, och få veta mer om fördelarna.

Många fördelar med effektiv fakturahantering

Oavsett om det handlar om att man vill uppfylla förväntningarna från en själv, kunder eller myndigheter, eller helt enkelt bara vill få en bättre överblick över fakturor, så har dator-, mobil- och molnbaserade faktureringssystem blivit ett givet inslag i många moderna verksamheter.

Elektronisk fakturahantering är begreppet som har blivit något utav den givna benämningen på denna sorts automatiserad hantering av räkningar, verifikat och övriga betalningsunderlag.

Talande för utvecklingen är att de flesta svenska myndigheter numera gått över till denna sorts fakturor, då de nästan helt tar bort behovet av manuell hantering.

De har även blivit en given del av många företags samhällsansvar, eller CSR, då det minskar användandet av förbrukningsmaterial och därmed gör det lättare att driva en miljömässigt hållbar verksamhet.

Hej, vi berättar gärna mer

Fyll i formuläret nedan så hjälper vi dig snart!

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.